سایت شامل قسمتهای زیر است : ۱_آجیل ۲_خشکبار ۳_ شکلات۴_محصولات ویژه۵_نظرمشتریان برای ورود به هردسته ازقسمت دسته بندی محصولات 👇باکلیک روی آن دسته واردشوید
یکشنبه ۱۰ فروردین سال ۱۳۹۹
  • راهنمای مشاهده محصولات

    با کلیک بر روی هر عکس ، تصویر محصول مورد نظر بزرگ شده و توضیحات ، قیمت و فیلم آن را مشاهده نمایید.

پسته بادامی خام کد ۳

پسته بادامی خام کد ۳نام :پسته بادامی خام کد ۳ :قیمت : ۱۰۳۰۰۰تومان

پسته بادامی محصول خراسان 

ونیشابورکه در۱۱۰ کیلومتری مشهدواقع است به عنوان قطب آجیل و خصوصا ازلحاظ کیفیت مطرح است

دیدگاه و نظرات .