سایت شامل قسمتهای زیر است : ۱_آجیل ۲_خشکبار ۳_ شکلات۴_محصولات ویژه۵_نظرمشتریان برای ورود به هردسته ازقسمت دسته بندی محصولات 👇باکلیک روی آن دسته واردشوید
سه شنبه ۶ خرداد سال ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
آجیل و خشکبارابراهیم نژادوحدوددودهه تجربه

شماره تماس: 05143330123
فکس:

آدرس:
خیابان امام خمینی روبروی امام خمینی ۲۶

کد پستی:
۹۳۱۴۸۱۴۳۵۸

ایمیل : ajileebrahimnezhad@gmail.com

Loading Please Wait...

اطلاعات تماس
آجیل ابراهیم نژاد

شماره تماس: 09153514434_05143330123
فکس:

آدرس:
خراسان رضوی نیشابور خیابان امام خمینی روبروی امام خمینی ۲۶

کد پستی:
۹۳۱۴۸۱۴۳۵۸

ایمیل : ajileebrahimnezhad@gmail.com

Loading Please Wait...

* .
🛑🛑🛑آدرس ما: نیشابور خیابان امام خمینی روبروی امام خمینی ۲۶ آجیل ابراهیم نژاد ۰۵۱۴۳۳۳۰۱۲۳_۰۹۱۵۳۵۱۴۴۳۴